Ing. Mollová & Ing. Šimek

Inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

logo hlava
 
foto foto foto foto

Příprava staveb

 • prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě

  Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních přírodních podmínek popř. stavu stávající nemovitosti určené k rekonstrukci.
 • posouzení investičního záměru

  Cenová kalkulace se zahrnutím předpokládaných reálných nákladů stavby a s posouzením návratnosti dle místních podmínek.
 • kontrola projektových podkladů

  Kontrola a připomínkování projektové dokumentace s důrazem na zohlednění finanční stránky stavby na základě zkušeností v realizační sféře. Kooperace se specialisty vzduchotechnika, silnoproud a slaboproud
 • zajištění obchodní soutěže / výběr zhotovitele stavby

  Zadání a posouzení soutěže (výběrového řízení) dle kriterií stanovených investorem popř. dle námi doporučených kriterií. Kontrola cenové nabídky včetně zpracování orientační srovnávací ceny (srovnání nabídek pro jednotný rozsah díla). Detailní posouzení navrhovaných smluv.
 • zajištění veřejných výběrových řízení dle zákona

  Zajištění zadání veřejné zakázky dle aktuálního platného zákona v celém procesu. Možná účast ve výběrové komisi včetně poradenské činnosti ve smyslu procesu při zajišťování obchodní soutěže.
 • kontrola smluv k realizaci stavby

  Posouzení navrhovaných smluv, zpracování připomínek a návrhů na úpravu včetně projednání se zúčastněnými stranami.
 

(c) 2006 Mollová & Šimek, inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví. TOPlistTOPlist