Ing. Mollová & Ing. Šimek

Inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

logo hlava
 
foto foto foto

Územní rozhodnutí

zabezpečení inženýrské činnosti pro územní řízení

  • kontrola a připomínkování návrhu v průběhu tvorby projektové dokumentace z hlediska investora
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
  • zajištění potřebných dokladů z katastru nemovitostí
  • zpracování Vyhodnocení důsledku umístění stavby na ZPF
  • výpočet Odvodů za odnětí půdy ze ZPF
  • zajištění specielních posudků vyžadovaných dotčenými orgány státní správy
  • vypracování návrhu na zahájení územního řízení
  • účast na místních šetřeních v rámci územního řízení
 

(c) 2006 Mollová & Šimek, inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví. TOPlistTOPlist