Ing. Mollová & Ing. Šimek

Inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

logo hlava
 
foto foto foto

Odborná způsobilost

Ing. Eva Mollová

 • stavební inženýr
 • praxe ve stavebnictví od r. 1973
 • zkoušky zvl. způsobilosti - realizace staveb

Ing. Martin Šimek

 • stavební inženýr
 • praxe ve stavebnictví od r. 1993
 • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v seznamu A.O. č. 1003470
 • osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. ITI/292/KOO/2012

Ing. Petra Šimková

 • stavební inženýr
 • praxe ve stavebnictví od r. 1993
 • absolvent specializačního postgraduálního studia na fakultě soudního inženýrství VUT, obor stavebnictví a ekonomika
 • praxe v zadávání veřejných zakázek dle zákona
 
Materiál ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader).

(c) 2006 Mollová & Šimek, inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví. TOPlistTOPlist